Banner
Japan 28/1/2022 - 06:00:36

ค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายต่างๆ Shobujapan (โชบุเจแปน) มีรายละเอียดดังนี้

1. กระบวนการสั่งซื้อสินค้า

2. สินค้าพิเศษ

3. อธิบายค่าส่ง 2นาที

ตัวอย่างค่าส่งของมายังโกดังเราที่ญี่ปุ่น (หน่วยเป็นเยน)

11

ขนส่ง

ระยะเวลารวมประมาณทั้งหมด 45-60วัน หลังจากจบการสั่งซื้อไป ช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับว่าผู้ขายส่งของมาให้เราเร็วแค่ไหน

วิธีคิดราคา เราจะมี 2วิธี ให้ลูกค้าเลือกให้เหมาะสมและค่าใช้จ่ายถูกที่สุดสำหรับลูกค้า (เลือกแล้วเปลี่ยนไม่ได้นะคะ!!)

ขนาด

1. คิดชั่งน้ำหนัก เหมาะสำหรับของเล็ก กิโลกรัมละ 350บาท เริ่มต้นที่ 0.5กิโลกรัม ไม่ปัดเศษ

ราคาที่แสดงในหน้าสั่งซื้อหรือประมูล ยังไม่รวมค่าส่งในประเทศญี่ปุ่นข้างต้นและค่าน้ำหนัก

เมื่อของถึงไทยเราจะทำการชั่งน้ำหนักและเรียกเก็บเพิ่มต่อไป

ขนาด

หมายเหตุ:

 • สินค้าที่มีขนาด กว้าง x ยาว x สูง รวมกันเกิน 100cm จะถูกปัดเป็น 3kg

 • สินค้าที่มีขนาด กว้าง x ยาว x สูง รวมกันเกิน 150cm จะถูกปัดเป็น 6kg

 • สินค้าที่มีขนาด กว้าง x ยาว x สูง รวมกันเกิน 200cm จะถูกปัดเป็น 9kg

 • สินค้าที่มีขนาด กว้าง x ยาว x สูง รวมกันเกิน 250cm จะถูกปัดเป็น 12kg

ตัวอย่างการชั่งน้ำหนัำ

 • สินค้าหนัก 2.1Kg. (ขนาดรวม 90cm) นำน้ำหนักมาคูณได้เลย 2.1x350 = 735บาท

 • สินค้าหนัก 5.2Kg. (ขนาดรวม 160cm) ขนาดเกิน 100cmปัดเป็น 6Kg. 6x350 = 2,100บาท

 • สินค้าหนัก 10.5Kg (ขนาดรวม 100cm) ขนาดไม่เกินแต่น้ำหนักเกิน เราจะอิงจากน้ำหนักก่อน 10.5x350 = 3,675บาท

2. คิดแบบเหมาน้ำหนัก เหมาะสำหรับของใหญ่ แต่ขนาดไม่เกิน 200cm

ราคาที่แสดงในหน้าสั่งซื้อหรือประมูล ยังไม่รวมค่าส่งในประเทศญี่ปุ่นข้างต้นเพียงอย่างเดียว อยู่ที่ประมาณ 0-1000บาท แล้วแต่ขนาดสินค้า

เมื่อของถึงไทยเราจะทำการเรียกเก็บเพิ่มต่อไป

ค่าส่ง

 • ล้อแม็ก, ล้อมอไซ เหมา วงละ 1,250บาท

 • ล้อออฟโรดพร้อมยาง เหมา วงละ 2,000บาท

 • เบาะรถยนต์ เหมา ข้างละ 4,000บาท

 • เบาะรถยนต์ไฟฟ้าผู้สูงอายุ เหมา ตัวละ 5,000บาท

 • กันชนหน้ารถยนต์ เหมา 3,000บาท

 • ของใหญ่เกิน 200cm สอบถาม

 • เครื่องรถยนต์ 4สูบ สอบถาม

 • เกียร์รถยนต์ สอบถาม

 • เครื่อง+เกียร์ สอบถาม

 • เครื่องเรือ สอบถาม

การขนส่งในไทยเราจะใช้ขนส่งเอกชน J&T Express ,Flash Express ,Kerry Express และ NTC

ซึ่งจะมีค่าขนส่งในประเทศไทยอีก แล้วแต่ขนาดสินค้าและระยะทาง

ไม่สะดวกให้ลูกค้ามารับสินค้าเองนะคะ

หมายเหตุ: ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563 Shobujapan (โชบุเจแปน) ปรับค่าบริการเพิ่มขึ้นจาก 150 เป็น 200บาทนะคะ