ประกันภัยขนส่งสินค้า (Cargo Insurance)ประกันขนส่ง

Shobujapan (โชบุเจแปน)  มีการรับประกันสินค้าระหว่างขนส่งจากญี่ปุ่นมายังประเทศไทย และรวมถึงขนส่งในไทยจนถึงบ้านลูกค้า

โดยคิดเบี้ยประกันอยู่ที่ ราคาสินค้าหาร20 เช่น สินค้าจบประมูลที่ 10,000บาท เบี้ยประกันก็จะอยู่ที่ 500บาท แต่จะคุ้มครองเป็นราคาสินค้าคือ 10,000บาท

ประกันภัยขนส่งสินค้า

เงื่อนไขการรับประกัน

 1. รับผิดชอบเฉพาะของที่เกิดความเสียหายจากการขนส่งจากญี่ปุ่นมาไทย รวมถึงขนส่งเอกชนในประเทศไทยด้วย

 2. ไม่รับประกันของแท้หรือของปลอมนะคะ ของที่ลงขายหรือประมูลในเว็บเป็นของที่คนญี่ปุ่นลงขายเองทั้งหมด

  ทางเรามีหน้าที่ซื้อและนำเข้าให้เท่านั้น รายละเอียดสินค้าแท้หรือปลอมลูกค้าต้องมีความชำนาญและรับความเสี่ยงตรงนี้เอง

 3. การรับประกันคุ้มครองถึงค่าขนส่งจากญี่ปุ่นมาไทยด้วย เช่น สินค้า 10,000บาท เบี้ยประกัน 500บาท แต่สินค้าชิ้นนี้มีค่าใช้จ่ายส่งมาไทยอยู่ที่ 1500บาท ประกันก็คุ้มครองค่าขนส่งส่วนนี้ด้วย

  กรณีของเสียหายจากการขนส่งจะคืนทุนให้ถึง 11,500บาท

 4. ของชิ้นไหนที่ซ่อมได้ เช่น ล้อแม๊ก, เบาะรถยนต์ และอื่นๆ จะทำการซ่อมให้

 5. ของชิ้นไหนที่(ซ่อมไม่ได้) จะทำการขอคืนของในสภาพเดิม และคืนทุนประกันเท่ากับราคาของที่ถึงไทย เช่น ลูกค้าซื้อทุนประกันความเสียหาย 10,000 บาท เราก็จะคืนให้ 10,000บาท

 6. กรณีของในกล่องมีหลายชิ้น แต่เสียหายเพียงชิ้นเดียว ทางเราจะทำการประเมินราคาของสินค้าชิ้นนั้นแล้วจ่ายชดเชยตามราคากลาง

 7. เมื่อของถึงไทย ทางเราจะทำการแกะกล่องสินค้าเพื่อตรวจสอบความเสียหายและถ่ายรูปไว้ก่อนที่จะส่งให้ลูกค้าต่อไป

 8. กรณีซื้อประกัน หลังจากที่ได้รับสินค้าต้องถ่ายวีดีโอตั้งแต่เริ่มแกะของ ถ้าของเสียหายโดยไม่มีหลักฐานว่าเสียหายจากทางเรา ทางเราไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

  เบื้องต้นทางเราจะตรวจเช็คของก่อนส่งในไทยให้ระดับหนึ่งแล้ว