Banner
Japan 20/4/2021 - 21:22:53

ขั้นตอนการชำระเงินในการฝากซื้อสินค้าจากญี่ปุ่น Yahoo Japan

เราจะรับชำระผ่านทาง QR CODE โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. Save รูป QR Code นี้ไว้ในมือถือ

qr 1