Banner
Japan 18/1/2021 - 12:10:11

ขั้นตอนการชำระเงินในการฝากซื้อสินค้าจากญี่ปุ่น Yahoo Japan

เราจะรับชำระผ่านทาง QR CODE โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. Save รูป QR Code นี้ไว้ในมือถือ

qr 1