Banner
Japan 15/6/2021 - 14:37:03

ขั้นตอนการชำระเงินในการฝากซื้อสินค้าจากญี่ปุ่น Yahoo Japan

เราจะรับชำระผ่านทาง QR CODE โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. Save รูป QR Code นี้ไว้ในมือถือ

qr 1