Banner
Japan 26/9/2021 - 11:31:24

ขั้นตอนการชำระเงินในการฝากซื้อสินค้าจากญี่ปุ่น Yahoo Japan

เราจะรับชำระผ่านทาง QR CODE โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. Save รูป QR Code นี้ไว้ในมือถือ

qr 1