สินค้าต้องห้ามประมูล ดังนี้

 1. สิ่งเทียมอาวุธ ปืน BBGun, อุปกรณ์ที่ลักษณะคล้ายปืน, เครื่องกระสุน, วัตถุระเบิด, ดอกไม้เพลิง

 2. วัตถุลามก ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบหนังสือ ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่งที่พิมพ์ขึ้น รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่าย และภาพยนตร์ลามกหรือวัตถุลามกอื่น ๆ

 3. สินค้าที่มีตราหรือลวดลายเป็นรูปธงชาติ

 4. ยาเสพติดให้โทษ

 5. เงินตรา พันธบัตร ใบสำคัญรับดอกเบี้ยพันธบัตรอันเป็นของปลอมหรือแปลง เหรียญกษาปณ์ที่ทำให้น้ำหนักลดลงโดยทุจริต ดวงตราแผ่นดิน รอยตราแผ่นดินหรือพระปรมาภิไธย ดวงตราหรือรอยตราของทางราชการอันเป็นของปลอม

 6. สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น แถบบันทึกเสียง (เทปเพลง) แผ่นบันทึกเสียง (คอมแพคดิสก์) แถบบันทึกภาพ (วีดีโอเทป) โปรแกรม คอมพิวเตอร์ หนังสือ หรือสินค้าอื่นใดที่ทำซ้ำหรือดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

 7. สินค้าปลอมแปลงหรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้า

 8. งาช้าง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากงาช้าง

 9. สัตว์ป่าสงวน หรือสัตว์ที่อยู่ในบัญชีควบคุมของอนุสัญญาไซเตส

 10. เชื้อเพลิงต่างๆ น้ำมัน, แก๊สกระป๋อง, แก๊สหุงต้ม, ไม้ขีดไฟ และไฟแช็คที่มีแก๊ส

 11. รถยนต์และจักรยานยนต์

 12. ยา เชื้อโรค และพิษจากสัตว์

 13. สารอันตรายอื่นๆ: วัสดุแม่เหล็ก, ดรายไอซ์, วัตถุที่มีผลเสียแก่มนุษย์

 14. วัสดุซึกกร่อน: แบตเตอรี่รถยนต์, ตะกั่ว, กรดซัลฟูริค, กรดไฮโดคลอลิค, กรดอะซิติค, สารโซเดียมไฮเดรท, สารโพแทสเซียมไฮเดรท

 15. สารกัมมันตภาพรังสี: พูโตเนียม, เรเดียม, ยูเรเนียม, ซีเซียม

 16. วัตถุมีพิษ: ยาฆ่าแมลง, สารเคมีทางเกษตร, ยาฆ่าเชื้อ, สารประกอบปรอท, แบคทีเรีย, ไวรัส, ของเสียทางการแพทย์

 17. วัตถุออกซิไดซ์: เครื่องกำเนิดออกซิเจน, สารละลายไฮโดรเจน เพอรอกไซด์, ปุ๋ยแอมโมเนียมไนเตรท, น้ำยาซักผ้าขาว

Shobujapan (โชบุเจแปน) รวบรวมของต้องห้ามที่ไม่สามารถประมูล และไม่สามารถนำเข้าจากญี่ปุ่นให้ลูกค้าได้

ถ้าสั่งสินค้าต้องห้ามจากเว็บประมูลมา ทางเราจำเป็นจะต้องขอยกเลิกการสั่งซื้อให้นะคะ

หากไม่มั่นใจควรติดต่อสอบถามกับ แอดมิน ก่อนค่ะ