Banner
Japan 15/6/2021 - 16:21:18

Shobujapan (โชบุเจแปน) รวบรวมของที่ไม่สามารถนำเข้าจากญี่ปุ่นให้ลูกค้าได้

ถ้าสั่งสินค้าต้องห้ามจากเว็บประมูลมา ทางเราจำเป็นจะต้องขอยกเลิกการสั่งซื้อให้นะคะ

หากไม่มั่นใจควรติดต่อสอบถามกับ Admin ก่อนค่ะ

  1. สิ่งเทียมอาวุธ ปืน BBGun, อุปกรณ์ที่ลักษณะคล้ายปืน, เครื่องกระสุน, วัตถุระเบิด, ดอกไม้เพลิง

  2. วัตถุลามก ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบหนังสือ ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่งที่พิมพ์ขึ้น รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่าย และภาพยนตร์ลามกหรือวัตถุลามกอื่น ๆ

  3. สินค้าที่มีตราหรือลวดลายเป็นรูปธงชาติ

  4. ยาเสพติดให้โทษ

  5. เงินตรา พันธบัตร ใบสำคัญรับดอกเบี้ยพันธบัตรอันเป็นของปลอมหรือแปลง เหรียญกษาปณ์ที่ทำให้น้ำหนักลดลงโดยทุจริต ดวงตราแผ่นดิน รอยตราแผ่นดินหรือพระปรมาภิไธย ดวงตราหรือรอยตราของทางราชการอันเป็นของปลอม

  6. สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น แถบบันทึกเสียง (เทปเพลง) แผ่นบันทึกเสียง (คอมแพคดิสก์) แถบบันทึกภาพ (วีดีโอเทป) โปรแกรม คอมพิวเตอร์ หนังสือ หรือสินค้าอื่นใดที่ทำซ้ำหรือดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

  7. สินค้าปลอมแปลงหรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้า

  8. งาช้าง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากงาช้าง

  9. สัตว์ป่าสงวน หรือสัตว์ที่อยู่ในบัญชีควบคุมของอนุสัญญาไซเตส

  10. เชื้อเพลิงต่างๆ น้ำมัน, แก๊สกระป๋อง, แก๊สหุงต้ม, ไม้ขีดไฟ และไฟแช็คที่มีแก๊ส

  11. รถยนต์และจักรยานยนต์

  12. ยา เชื้อโรค และพิษจากสัตว์

  13. สารอันตรายอื่นๆ: วัสดุแม่เหล็ก, ดรายไอซ์, วัตถุที่มีผลเสียแก่มนุษย์

  14. วัสดุซึกกร่อน: แบตเตอรี่รถยนต์, ตะกั่ว, กรดซัลฟูริค, กรดไฮโดคลอลิค, กรดอะซิติค, สารโซเดียมไฮเดรท, สารโพแทสเซียมไฮเดรท

  15. สารกัมมันตภาพรังสี: พูโตเนียม, เรเดียม, ยูเรเนียม, ซีเซียม

  16. วัตถุมีพิษ: ยาฆ่าแมลง, สารเคมีทางเกษตร, ยาฆ่าเชื้อ, สารประกอบปรอท, แบคทีเรีย, ไวรัส, ของเสียทางการแพทย์

  17. วัตถุออกซิไดซ์: เครื่องกำเนิดออกซิเจน, สารละลายไฮโดรเจน เพอรอกไซด์, ปุ๋ยแอมโมเนียมไนเตรท, น้ำยาซักผ้าขาว